Bij de grote voorjaarsactie in maart van Miljuschka magazine, hadden de abonnees van Miljuschka voor het eerst de mogelijkheid om hun abonnement via de ‘abonnee-self-service’ app van S.P. Abonneeservice in te zien en aan te passen. Dus vragen als ‘hoe staat mijn abonnement er voor, zijn de adresgegevens juist’. Dat zorgde ervoor dat de abonnee veel zelf, direct kon nakijken en aanpassen in plaats van mail te sturen en daar weer antwoord op te krijgen. Dat scheelt ook weer veel na-zendingen, retouren enz. Bovendien wordt de kwaliteit van het abonneebestand op deze manier stap voor stap beter. Opmerkelijk was ook, dat zonder dat we erom vroegen, abonnees gegevens aanvulden die tot nu ontbraken, zoals geboortedatum. Wellicht biedt dat mogelijkheden voor meer dataverrijking.