Facturatie en betalingen


Met juiste informatie kunt u uw organisatie, tijdschrift en dergelijke beter besturen en beslissingen over nemen. Regelmatig kijken naar abonneestanden is zo’n voorbeeld wat goed inzicht geeft. Met facturatie bedoelen we niet alleen de facturatie naar uw abonnees, maar zeker ook de facturatie over de verrichtte diensten van S.P. Abonneeservice voor u en uw tijdschrift. Voor uw abonnees kunnen we ook werken met automatische incasso wat niet alleen efficiënt werkt maar ook door de abonnee wordt gewaardeerd. 

 

Overzichtelijke facturatie
De facturen van S.P. Abonneeservice zijn altijd duidelijk en overzichtelijk. Geen onverwachte onduidelijke kosten, maar alles wat is afgesproken is ook altijd goed in de facturen terug te vinden onder ‘werkzaamheden op afspraak’. De aan ons doorberekende kwantum kortingen zoals bij porto (omdat we veel post versturen) berekenen wij altijd direct door aan de klanten.  Zo profiteert iedereen van de gezamenlijke hoeveelheden.  


 

Automatische Incasso
In het abonnementen-onderzoek van het NIBUD (2021) is te lezen dat bijna driekwart (73%) van de tijdschrift abonnementen d.m.v. automatische incasso worden betaald. Dat is best verrassend hoog en de abonnee is daarover ook nog eens tevreden. Uiteraard biedt dit de abonnee voordeel omdat men nergens naar om hoeft te kijken, maar ook voor de uitgever biedt het voordelen, want zo zijn de inkomsten periodiek beter en sneller geregeld en zijn er geen betalingsherinneringen nodig of zelf incassoprocedures. Ook zijn er minder opzeggingen. Kortom efficiënt abonnementen beheer.  Inmiddels zijn meer dan 80% van de tijdschriften en titels die S.P. Abonneeservice servicet, voorzien van automatische incasso.


Betalingsherinnering met QR-code
Sneller betalen van facturen verhoogt niet alleen het sneller innen van abonneegelden voor u, maar voorkomt ook onnodig telefoontjes en mail naar S.P.Aboneeservice en ‘last but not least’, het vermindert klantirritatie. Helaas komt het vaak voor dat abonnee’s na een betalingsherinnering bellen en aangeven dat ze  geen factuur hebben ontvangen. In de betalingsherinnering  kan kunnen we voortaan een QR-code afdrukken, zodat de abonnee zonder te moeten zoeken, direct de betreffende factuur kan zien (en printen) en dus betalen. Uiteraard kan dan de betaling dan alsnog, direct, online plaatsvinden. Geen gezoek, geen gebel, maar snelheid en vooral geen irritatie.


Online betaalservice uitgebreid
Met online betaling zoals iDeal, kunnen uw klanten direct betalen zodat u snel kunt leveren, maar nog belangrijker, het te betalen bedrag is ook vrijwel direct in uw bezit en spaart vervolgkosten a.g.v. late of niet betaling. Voor deze online betaalmogelijkheden, hebben we naast de bestaande koppelingen met grote  ‘payment sevice providers’ als ICEPAY en Mollie is er ook een koppeling met Ogone betaalservice.