Look & feel overal (online) toepasbaarDat het uiterlijk van een tijdschrift belangrijk is weet u als uitgever als geen ander. De mooiste foto’s de juiste kleuren, grootte van de tekstblokken zijn aspecten waar u altijd op let. Logisch, want dat is voor de abonnee een herkenning van het tijdschrift en het creëren van de juiste sfeer en gevoel. Ook bij online speelt dit een belangrijke rol. Bij online services is het wellicht nog belangrijker, want is niet alleen de sfeer bepalend, maar ook de tekst(blokken) moeten dan goed gegroepeerd zijn. Een greep uit onze mogelijk-heden worden in volgende onderdelen toegelicht.

 

Abonnee-aanmeldformulieren          
Om je als abonnee aan te melden, al dan niet n.a.v. een actie, moeten een aantal gegevens worden gevraagd van de abonnee. Deze gegevens worden als het ware in een scherm onder elkaar gezet en moet de abonnee invullen.  Het komt vaak voor dat uitgevers die aanmeldformulieren (schermen) nog beter willen vormgeven, bijvoorbeeld vormgeven in de look& feel van het tijdschrift. S.P. Abonneeservice heeft een ‘state of the art’ aanmeldformulier, in de look & feel van de titels voorzien van uiterlijke kenmerken en  invulblokjes zoals een ‘echt’ formulier eruit ziet.  Dus, modern, gestructureerd en professioneel, zodat het de potentiële abonnee makkelijker maakt om abonnee te worden.


 

Webshop           
Natuurlijk kan iedere tijdschiftuitgever zijn eigen webshop ontwikkelen en (laten)regelen. S.P. Abonneeservice heeft een Webshop voor de tijdschiftenuitgevers ontwikkeld die u kunt inrichten en uiteraard kunt gebruiken met uw eigen ‘look & feel’ (vormgeving/uiterlijk). Het grote voordeel is, dat alles ‘aan de achterkant’ is aangesloten op het abonnementen systeem (Quartz) waarin wij uw abonnementen servicen. Zo worden alle data verzameld in onze database, zodat alleen u die weer kunt gebruiken voor extra inzichten en campagnes. Ook is de webshop Smartphone-ready gemaakt, dat wil zeggen dat schermen met informatie automatisch kleiner worden gemaakt (scaling) om op bijvoorbeeld een iPhone te lezen zonder te scrollen enz. En, we hebben de informatie in de Webshop ‘responsive’ gemaakt, dat wil zeggen dat stukken tekst in de smartphone versie worden weggelaten, zodat u sneller en meer reacties krijgt.

desmaakvanitalie-shop