Online dienstverleningDe maatschappij verandert steeds sneller en online (internet e.d.) is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We gebruiken onze telefoon eigenlijk als een computer en bestellen steeds meer onze producten en diensten, online. Ook tijdschriften zijn steeds meer online te lezen, maar natuurlijk blijft het bladen in het papieren tijdschrift vertrouwd. De dienstverlening van S.P. Abonneeservice is afgelopen jaren vanzelfsprekend ook veranderd. Een greep uit onze online mogelijkheden worden in volgende onderdelen toegelicht.Online 24/7 beschikbaarheid voor abonnees
De diensten die S.P. Abonneeservice levert voor abonnees zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week online beschikbaar Dat wil zeggen dat de abonnee op elke gewenst moment zijn abonnementen kan inzien en bijvoorbeeld adresgegevens aanpassen. Natuurlijm zorgen wij er op de achtergrond altijd voor dat financiële gegevens niet zomaar gewijzigd kunnen worden, want dan klopt uw administratie niet meer. Kortom, de abonnee kan alleen maar wijzigingen doorvoeren die ook echt kunnen. De abonnee kan dat doen op het moment dat het hem/haar het best uitkomt en het zorgt er ook voor dat er geen contact behoeft te worden opgenomen met onze klantenservice.Webshop
Natuurlijk kan iedere tijdschiftuitgever zijn eigen webshop ontwikkelen en (laten)regelen. S.P. Abonneeservice heeft een Webshop voor de tijdschiftenuitgevers ontwikkeld die u kunt inrichten en uiteraard kunt gebruiken met uw eigen ‘look & feel’ (vormgeving/uiterlijk). Het grote voordeel is, dat alles ‘aan de achterkant’ is aangesloten op het abonnementen systeem (Quartz) waarin wij uw abonnementen servicen. Zo worden alle data verzameld in onze database, zodat alleen u die weer kunt gebruiken voor extra inzichten en campagnes. Ook is de webshop Smartphone-ready gemaakt, dat wil zeggen dat schermen met informatie automatisch kleiner worden gemaakt (scaling) om op bijvoorbeeld een iPhone te lezen zonder te scrollen enz. En, we hebben de informatie in de Webshop ‘responsive’ gemaakt, dat wil zeggen dat stukken tekst in de smartphone versie worden weggelaten, zodat u sneller en meer reacties krijgt.


 

Data   
De wereld kan niet meer zonder data en het is niet meer weg te denken uit ons leven. We werken er elke dag mee. Data betekent in het algemeen: een verzameling van gegevens en feiten die in een computer worden verzameld en verwerkt en wat in informatie omgezet kan worden. Data vormt de basis van informatie. Data geeft nieuwe inzichten en dus veel nieuwe business mogelijkheden.  Voor achtergrond informatie wat data is en wat je ermee kan, click hier (link plaatsen) door naar de ‘whitepaper/kennisbrochure’ over data van S.P. Abonneeservice.Voordelen, wat heb je eraan, wat kan je ermee
Als je goed en structureel datamangement doet heeft uiteindelijk niet alleen de eigenaar van de data er wat aan. Dus, niet alleen de uitgever van een tijdschrift, maar ook de abonnees, de beheerder of S.P. abonneeservice hebben voordelen door datamanagement.


Voordelen voor de uitgeverij
Er zijn minder abonneecontacten doordat er minder klachten zijn en de klanttevredenheid stijgt. Hierdoor neemt ook de benodigde dienstverlening af van de klantenservice. Ook ben je als uitgever klaar voor selfservice wat de meeste abonnees graag willen. Veel ligt vast en je kan er van alles mee (wat toegestaan is). De marketing wordt ook een stuk beter en kan je steeds gerichter je doelgroep bepalen en ‘schiet je minder met hagel’ . Met goede data kan een z.g. 360 graden klantbeeld bepalen. Als je wilt kan je zelfs een customer journey uitstippelen.


Voordelen voor de abonnee 
UIteindelijk zal de diensteverlening voor de abonnee ook simpeler zijn doordat je steeds meer van de abonnee weet en het overal kan toepassen. Niet alleen nuttig voor de uitgever, maar ook voor de abonnee zelf. Denk maar eens aan juiste verzending en op tijd, maar ook de facturatie verbetert.


Data selfservice 24/7
Er is software ontwikkeld waarmee abonnees zelf, altijd op elk moment (24/7) kunnen inloggen en direct toegang krijgen tot hun gegevens. Niet alleen kan men alle actuele abonnement-gegevens inzien en soms muteren, maar ook basis gegevens (basisdata) kan men inzien en wijzigen, zoals adressen. Deze huidige selfservice kan nog meer worden uitgebreid, bijvoorbeeld met FAQ’s zodat de abonneecontacten met S.P. Abonneeservice nog meer afnemen.


Datamanagement 
De klantservice van S.P. Abonneeservice voert bij nieuwe klantcontacten (abonnees)  klantgegevens in Quartz en doet dat onder meer met behulp van de Postcode Tabel (van Post.NL) en checkt de juistheid van adres en postcode. Verder ziet men toe op juist eMailadres en is in de software een aantal kwaliteitscontroles (syntax) ingebouwd zodat het eMailadres volledig is met @ en gestandaardiseerde extensies na @. Ook worden telefoonnummers automatisch gecontroleerd op aantal cijfers en onlogische reeksen zodat de kwaliteit van de invoer van klantgegevens wordt verhoogd. Ook is er een standaard opvoer protocol van klantenservice, waardoor er gevraagd wordt naar geslacht en juiste organisatie naam. In de klantenservice software is voor iedere uitgever een drop down menu in te bouwen om extra data uit te vragen/controleren zoals welke branche/doelgroep/markt e.v.a.

 

Ontdubbeltechniek
De ontdubbeltechniek zorgt ervoor dat er niet onnodig dubbel records in het abonneebestand komen met als gevolg dat u verkeerde beslissingen kan nemen. S.P. Abonneeservice ontdubbelt op basis van overeenkomsten op adres, telefoonnummer, naam  en soms op persoonsdata zoals geboortedatum. Aan de hand hier van zijn records ontdubbeld en gematcht (samenvoegen). Aan de hand van de scores worden records (klantgegevens) al dan niet handmatig nagekeken en alsnog gecorrigeerd. Van de 300.000 abonnees is vastgesteld dat er 100.000 dubbele records aanwezig zijn, hiervan zijn er inmiddels 100.000 gecontroleerd en ontdubbeld.

 

Datarapportage / datadashboard
Was het maken van rapportages en analyses vroeger het exclusieve domein van de data-specialist, nu is een grote verschuiving naar de businesskant waar te nemen. Het verwerken en analyseren van de gegevens kon vroeger weken of maanden duren. Niet erg handig als je graag dagelijks wil bijsturen op je verkopen. Iedereen kan aan de hand van goede datarapportages tegenwoordig zelf verder analyses (laten)doen om vervolgens plannen te ontwikkelen t.b.v. productverbetering en marketing & sales of lange termijn visies.

S.P. Abonneeservice heeft een datarapportage ontwikkeld waarmee u de aantallen (kwantiteit) kunt zien ofwel vullingsgraad van bijvoorbeeld adressen. Dat kan van groot belang zijn als u bijvoorbeeld  marketing- en salescampagnes wil gaan ontwikkelen. Of de juistheid van factuuradressen wat altijd zorgt voor betere en snellere betaling. Een aantal dashboards (schermen) zorgen ervoor dat u 24 uur per dag, zeven dagen  per week, zelf inzicht kunt krijgen in uw data (uw abonnees van uw titels)Mobile first                                                                                                       
Het gebruik van de smartphone neemt fors toe t.o.v. het gebruik van de PC en dus ook laptop. Vaak is het handig om even wat in te vullen via een online invulformulier, maar dan natuurlijk direct op de smartphone en niet te wachten dat je op een PC kan werken. S.P. Abonneeservice gaat ervan uit dat dit ‘mobile first’ concept steeds vaker gebruikt gaat worden en daarom hebben we dit ook doorgevoerd in de online formulieren van de tijdschriften en bij uitgevers die dit wilden. Dit ‘responsive’ maken van de online informatie gaat uit van twee belangrijke onderdelen. Te weten; Het verkleinen van de formulieren, zodanig dat het goed en volledig is te lezen op het scherm van je smartphone zonder van links naar recht te moeten scrollen om teksten te lezen en of iets in te vullen. En, ten tweede om de informatie zodanig te verminderen dat alleen het nodige op het scherm van je smartphone wordt gevraagd.


 

Youtuber / influencer                                                                    
Voor diegene die met you tube werken of met influencers maken wij een online bestelformulier en ontvangen de bestelling van de abonnees. Vervolgens versturen we het product en regelen de betaling. Zo kan de youtuber bijvoorbeeld zich nog meer bezig met de inhoud en minder met de administratie en logistiek eromheen.

www.fcklap.nl/meisjedjamila/


Online toegang / permissie
Inmiddels zijn er veel tijdschriften online via apps of via de websites toegankelijk. Toegang tot de informatie is daarbij afgeschermd met een wachtwoord en wordt aangestuurd vanuit het abonnementenbestand. Indien u specifieke content online beschikbaar wil laten zijn voor uw abonnees kan S.P. Abonneeservice dat ook voor u regelen. Zo kunnen we op meerdere manieren uw tijdschrift geschikt maken voor online.

 

Apps                   
Ook tijdschrift uitgevers hebben steeds meer apps, waarvan niet alleen het gebruik door de abonnee goed geregistreerd moet worden, maar ook de toegang, al dan niet gelaagd (‘schillen-toegang’). Dit alles uiteraard goed gekoppeld met de betaling en dus debiteurenbeheer. Deze identificatie en autorisatie wordt allemaal uitgevoerd met onze Quartz software die uiteraard continu gecheckt wordt op de AVG -regelgeving.


Informatie direct in bestanden en systemen (Api-koppeling)   
S.P. Abonneeservice heeft veel technische koppelingen met webformulieren van onze klanten, zoals aanmeldformulieren. Hiermee kunnen abonnees diverse gegevens invullen die direct gekoppeld in onze systemen en dus uw bestanden terecht komen. Dit is verder ontwikkeld en wordt ook gebruik gemaakt van API’s (application programming interface) zodat de software van S.P. Abonneeservice gekoppeld kan worden met uw website zodat overal informatie vanuit het abonnementensysteem (Quartz) kan  worden gekoppeld met uw website. Dit is niet alleen klantvriendelijk voor u, maar zeker ook voor uw abonnee, want die is minder tijd kwijt en de (invoer) fouten nemen fors af.

 

Ticketing / bezoekersregistratie                  
Dat S.P. Abonneeservice de aanmelding van bezoekers van events, beurzen en congressen regelt via aanmeldformulieren is wellicht bekend. Deze dienstverlening is ook uit te breiden  met registratie van de bezoekers d.m.v. scannen van de tickets tijdens het event, die via onze app direct worden herkend en opgeslagen in de databestanden. Daarna volgen rapportages en kunt u diverse vervolgacties doen a.d.h.v. de data van de bezoekers van de events.


 

In the Cloud                                               
Dat betekent niet dat we ‘in de wolken leven’, maar wel dat we alle automatisering inmiddels in the cloud hebben. Hierdoor zijn onze klanten (uitgevers en verenigingen) nog beter in staat om overal in te loggen en te werken met onze automatisering. Maar ook de beveiliging is hierdoor geoptimaliseerd en is  bijvoorbeeld hacken nagenoeg uitgesloten omdat er continue met ‘state of the art beveiliging’ wordt gewerkt.