Test image map

title

description

Webforms Webshops Databestanden Incassobureau Rapportages Apps Mijn abonnementen Marketing automation Import insert api Facturen betalingen koppeling banken Verzendingen Payment providers Batch data exports Output naar Marketing automation Digital access api

QUARTZ

Quartz is een zeer uitgebreid en compleet systeem voor het registreren en onderhouden van abonnees, hun abonnementen en alles wat er verder komt kijken bij abonnementen op kranten, tijdschriften en andere abonnementsproducten zoals ook lidmaatschappen van verenigingen. Maar Quartz is meer. Quartz heeft nl. een groot aantal koppelingen die van Quartz een echte spin in het web van software, die gebruikt kan worden om abonnees te werven en te behouden, maakt.

Via webformulieren, webshops, databestanden of directe koppeling van externe systemen middels een api kan Quartz worden gevoed met data afkomstig uit al die bronnen. Marketing automation software kan ingezet worden om prospects naar één van die kanalen te bewegen. Naast de noodzakelijke gegevens als naam, adres, woonplaats is het ook mogelijk om een onbeperkt aantal extra gegevens vast te leggen bij een abonnee. Op die manier kan een compleet (data)profiel van de abonnee worden opgebouw. Uiteraard moet alle data die verzameld wordt wel verantwoord worden richting de abonnee om netjes te voldoen aan de AVG wetgeving. Quartz voldoet, uiteraard, aan alle regels die gesteld worden door AVG en andere wet-en regelgeving op gebied van data en dataverwerking.

Betalingen via automatisch incasso hebben vaak de voorkeur. Zowel de abonnee als de klantenservice hebben hierdoor voordelen; de klant vergeet nooit te betalen en de klantenservice hoeft niet achter betalingen aan te zitten. Indien betaling via automatische incasso bij de uitgeverij niet mogelijk is, kan het betaalproces wel zo makkelijk mogelijk worden gemaakt en ingericht in Quartz. Een duidelijk (digitale) factuur, in de huisstijl van de uitgever, voorzien van QR-code en link om direct ook online te kunnen betalen behoren dan ook tot de standaard mogelijkheden van Quartz.

Om de abonnee zelf zo veel mogelijk inzicht te geven in het abonnement bieden wij de “Customer Service App” app aan. Een applicatie waarmee de abonnee alle gegevens van het abonnement direct in Quartz kan inzien en indien gewenst ook kan wijzigen. Een telefoontje of e-mail naar de klantenservice is niet meer nodig. De abonnee regelt het allemaal direct via de smartphone.

In de database van Quartz wordt continu een schat aan informatie verzameld over abonnees en abonnementen. Informatie die vervolgens weer via diverse kanalen of andere software beschikbaar wordt gesteld. De meest gevraagde downloads en rapportages zijn standaard in Quartz beschikbaar, maar eventuele specifieke rapportage kan ook altijd worden toegevoegd. Voor meer gedetailleerde analyse van alle data is het mogelijk om alle data geautomatiseerd te exporteren, waarna deze in dashboard of report software kan worden geïmporteerd voor nog meer inzicht.

Uiteraard wil iedereen abonnees ook gedurende de looptijd van abonnementen tevreden houden. Quartz heeft realtime koppelingen met een aantal marketing automation systemen. Via deze koppelingen worden alle (wijzigingen in) abonnementsgegevens direct doorgegeven aan die systemen. Deze systemen kunnen volledig geautomatiseerd (event driven) mailings sturen naar de betreffende abonnee. Op die manier kan ook direct gereageerd worden op wijzigingen die een abonnee door geeft. Overigens is het vanuit Quartz zelf ook mogelijk om geautomatiseerd een retentietraject in te regelen. Hiermee kunnen voorafgaand aan het aflopen van een abonnement, maar ook nadat een abonnement is afgelopen geautomatiseerd mailings gestuurd worden om een abonnee toch te behouden. Voor meer informatie over deze “retentie module” verwijs ik graag naar onze aparte brochure daarover.

Een laatste manier om gebruik te kunnen maken van alle informatie in de Quartz database is de digital access api. Dit is door SP Abonneeservice ontwikkelde software waarmee externe applicaties en websites rechtstreeks data kunnen ophalen uit de Quartz database. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om content op de website achter een paywall te plaatsen en alleen beschikbaar te stellen indien de ingelogde gebruiker ook abonnee is. Maar ook kortingen aanbieden op basis van het soort abonnement is dan mogelijk en zelfs het afrekenproces voor klanten kan vergemakkelijkt worden door formulieren al vooraf te vullen met gegevens van de klant.